Λήψεις

Έντυπο του έργου

Ενημερωτικό δελτίο #1

Ενημερωτικό δελτίο #2

Ενημερωτικό δελτίο #3

Ενημερωτικό δελτίο #4

Διακρατική ερευνητική έκθεση (Αγγλικά)

Περίληψη της διακρατικής ερευνητικής έκθεσης

Εγχειρίδιο μαθημάτων: Πώς να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μάθημα My e-Start

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές: Οδηγίες και υλικό για την ενσωμάτωση του διαδικτυακού μαθήματος σε συνεδρίες μάθησης F2F