Материали

Брошура на проекта

Информационен бюлетин № 1

Информационен бюлетин № 2

Информационен бюлетин № 3

Информационен бюлетин № 4

Транснационален изследователски доклад (на английски език)

Резюме на транснационалния изследователски доклад

Ръководство за курса: Как да използвате онлайн курса My e-Start

Наръчник за обучители: Насоки и материали за интегриране на онлайн курса в учебните сесии F2F