Partners

Η Landkreis Kassel είναι η συντονιστική οργάνωση του έργου My e-Start. Είναι μια από τις πέντε κομητείες στο βόρειο Έσση και είναι η αρμόδια διοικητική αρχή και επομένως είναι υπεύθυνη για την χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων. Η Landkreis Kassel έχει αναλάβει διάφορες δραστηριότητες και έργα για την προώθηση της εκπαίδευσης, της ένταξης και της συμμετοχής, με απώτερο στόχο την επίτευξη ίσων ευκαιριών και τη διασφάλιση ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία. Ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Landkreis Kassel επενδύει στον εξοπλισμό των πολιτών με τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.

Επικοινωνία: Harald Kühlborn
Email: Harald-Kuehlborn@landkreiskassel.de
Web: https://landkreiskassel.de/

Το Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) είναι ένας πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων με εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη ενηλίκων μαθητών από όλους τους τομείς στη Γερμανία. Έχοντας ιδρυθεί το 1985 ως πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων στους τομείς της διαχείρισης έργων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συμβουλών, το BUPNET διαθέτει μια ισχυρή διεπιστημονική ομάδα η οποία αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ισχυρή δέσμευση για υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, το BUPNET έχει βοηθήσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου εργασιακού κόσμου. Το BUPNET διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, όπως επιμελητήρια και ενώσεις, πανεπιστήμια, δήμοι και επαγγελματικά ιδρύματα τόσο στη Γερμανία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επικοινωνία:  Sarah Wild
Email: swild@bupnet.de
Web: https://bupnet.eu

Η Apricot Training Management είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βοηθά εταιρείες, οργανισμούς και άτομα να αναπτυχθούν μέσω της μάθησης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης. Δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών, δημόσιων και μη-κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ), η Apricot Management σχεδιάζει και παρέχει εκπαίδευση, απασχολησιμότητα, τοποθέτηση και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Η εταιρεία διαθέτει μια ταλαντούχα, πολυεπιστημονική ομάδα που ενστερνίζεται τη συνεργασία με άτομα και οργανισμούς για να φέρει νέες καινοτόμες ιδέες στον χώρο εργασίας.

Επικοινωνία: Jackie Rawling
Email: jackie@apricot-ltd.co.uk
Web: www.apricot-ltd.co.uk

Η CATRO Bulgaria είναι μέρος της κορυφαίας αυστριακής συμβουλευτικής ομάδας – CATRO Personalberatung και dieBerater® – η οποία παρέχει πρωτοποριακή τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Από το 2010, η CATRO υποστηρίζει τους πελάτες της στη Βουλγαρία – στρατολόγηση νέων ταλέντων, ανάπτυξη δυναμικού υπαλλήλων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς όπως η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, διαχείριση επιδόσεων, διαχείριση αλλαγών και καθοδήγηση. Ένα κρίσιμο μέρος της αποστολής μας είναι να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε εταιρικά κοινωνικά υπεύθυνα έργα μέσω των οποίων χτίζουμε μια γέφυρα μεταξύ διαφορετικών κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων και του εταιρικού τομέα, δημιουργώντας ένα χώρο για τον εντοπισμό ευκαιριών για βιώσιμες συνεργασίες.

Επικοινωνία: Dimitar Zlatanov
Email: d.zlatanov@catro.com
Web: https://catrobg.com/

Η οργάνωση die Berater επικεντρώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Η die Berater®, που ιδρύθηκε το 1998 από τον Martin Röhsner, απασχολεί 350 άτομα σε περισσότερες από 40 τοποθεσίες σε όλη την Αυστρία, με επιπλέον κέντρα στη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Βουλγαρία. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ιδιώτες, εθνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς σε όλους τους τομείς και οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και στον δημόσιο τομέα. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της die Berater είναι: εκπαίδευση ενηλίκων, επανένταξη στην εργασία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμογή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επικοινωνία: Gözde Taskaya
Email: G.Taskaya@dieberater.com
Web: https://dieberater.com/

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας & Ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (MKO), εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές πληροφορικής. Το CSI αξιοποιεί την ικανότητα και την δυνατότητα του να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους τομείς της κοινωνικής ευθύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και ΜΚΟ.

Επικοινωνία: Kyriaki Chatzipanagiotou
Email: info@csicy.com
Web: www.csicy.com