Партньори

Landkreis Kassel е координатор на проекта My e-Start. Това е един от петте окръга в северен Хесен и е едновременно административен орган, както и взимащ политически решения. Landkreis Kassel предприема различни дейности и проекти за насърчаване на образованието, интеграцията и участието с крайната цел да постигне равни възможности и да гарантира, че всички обществени групи могат да вземат участие в обществото. Като доставчик на услуги за електронно управление Landkreis Kassel има специален интерес да предостави на гражданите необходимите умения, за да се възползват от тях.

Контакт: Harald Kühlborn
Имейл: Harald-Kuehlborn@landkreiskassel.de
Web: https://landkreiskassel.de/

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) е доставчик на образование за възрастни с богат опит в подпомагането на обучаеми от всички сектори в Германия. Създадена през 1985 г. като образователна институция в областта на управлението на проекти, професионалното обучение и консултиране, BUPNET разполага със силен мултидисциплинарен екип, който разработва и осъществява иновативни проекти за обучение и консултации на местно и  национално равнище, както и в цяла Европа. Със силен ангажимент да подкрепя продължаващото професионално образование, екипът е  помогнал на хиляди хора да отговорят успешно на изискванията на постоянно променящия се  работен свят. BUPNET има обширна мрежа от партньори за сътрудничество, напр. камари и асоциации, университети, общини и професионални институции както в Германия, така и в цяла Европа.

Контакт: Sarah Wild
Имейл: swild@bupnet.de
Web: https://bupnet.eu

Apricot Training Management е независима компания с нестопанска цел във Великобритания, която подпомага компаниите, организациите и отделните лица да се развиват чрез учене, обучение и развитие. Работейки с широк спектър от частни, публични и неправителствени организации, Apricot подготвя и предоставя обучение, възможности за заетост, outplacement и корпоративни услуги. Компанията разполага с талантлив мултидисциплинарен екип, който вярва в работата с хора и организации, за да внесе нови работни идеи на работното място.

Контакт: Jackie Rawling
Имейл: jackie@apricot-ltd.co.uk
Web: www.apricot-ltd.co.uk

КАТРО България е част от водещата австрийска консултантска група – CATRO Personalberatung и dieBerater®, която предоставя последното развитие във всички области, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси. От 2010 г. CATRO подкрепя своите клиенти в България – набира нови таланти, развива потенциала на служителите, предоставя консултации в области като развитие на лидерството, управление на ефективността, управление на промените и коучинг. Решаваща част от нашата мисия е да разработим и реализираме корпоративни социално отговорни проекти, чрез които изграждаме мост между различни социално уязвими групи и корпоративния сектор, отваряйки пространство за идентифициране на възможности за устойчиви партньорства.

Контакт: Dimitar Zlatanov
Имейл: d.zlatanov@catro.com
Web: https://catrobg.com/

die Berater Unternehmensberatungs GmbH се фокусира върху професионалното обучение за обучение на възрастни и развитието на човешките ресурси. Основана през 1998 г. от Мартин Рьоснер, die Berater® сега работи с 350 души на над 40 места в цяла Австрия, с допълнителен център в България. Нашите услуги са насочени към частни лица, национални и международни компании и организации във всички сектори и от всякакъв размер, както и публичния сектор. Основните сфери на дейност на die Berater са: обучение на възрастни, оutplacement, европейски проекти  и консултиране по проекти.

Контакт: Gözde Taskaya
Имейл: G.Taskaya@dieberater.com
Web: https://dieberater.com/

The Centre for Social Innovation (CSI) е организация за научноизследователска и развойна дейност, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителни промени в местните, националните, регионалните и глобалните субекти. Тези субекти включват централни и местни власти, организации с нестопанска цел, компании и образователни институции. Екипът на CSI се състои от непредубедени и добре подготвени изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и разработчици на информационни технологии. CSI обхваща способността и капацитета за идентифициране на социалните нужди, планирането и осъществяването на подходящи инициативи и осигуряването на устойчив растеж.

Контакт: Kyriaki Chatzipanagiotou
Имейл: kyriaki.chatzipanagiotou@csicy.com
Web: www.csicy.com