Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές

Το εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές βοηθά στην ενσωμάτωση του διαδικτυακού μαθήματος My e-Start στις συνεδρίες μάθησης F2F.

Αποτελείται από ένα αρχείο PDF με πληροφορίες και οδηγίες, καθώς και από συνοδευτικές διαφάνειες power point για χρήση κατά τη διάρκεια των μαθησιακών συνεδριών F2F.

Όλα τα έγγραφα σε ένα αρχείο ZIP

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές: Κύριο έγγραφο για τους εκπαιδευτές

Διαφάνειες για εκπαιδευτές – VII, Εισαγωγικό & εισαγωγικό επίπεδο

Διαφάνειες για εκπαιδευτές – VII, Ενότητα 1: Περιήγηση, αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών

Διαφάνειες για εκπαιδευτές – VII, Ενότητα 2: Ασφάλεια, προστασία και ψηφιακή ταυτότητα

Διαφάνειες για εκπαιδευτές – VII, Ενότητα 3: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – επικοινωνία και βοήθεια

Διαφάνειες για εκπαιδευτές – VII, Ενότητα 4: Ηλεκτρονικές πληρωμές

Διαφάνειες για εκπαιδευτές – VII, Ενότητα 5: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Διαφάνειες για εκπαιδευτές – VII, Ενότητα 6: Ηλεκτρονικό εμπόριο