My e-Start – официално начало

Електронните услуги като електронното управление и търговия спестяват време и осигуряват значителни ползи за гражданите, правителствата и бизнеса. Това може да включва значителни икономии, по-голяма прозрачност или като цяло по-лесен и удобен начин за управление на административнита задачи. Нарастващата тенденция на използване на интернет не води автоматично до увеличаване на дигиталните умения. Освен това непрекъснато Continue reading