Το e-Start μου – Η επίσημη έναρξη

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο εξοικονομούν χρόνο και παρέχουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση, μεγαλύτερη διαφάνεια ή γενικά ευκολότερος και πιο βολικός τρόπος διαχείρισης διοικητικών καθηκόντων. Η αυξανόμενη τάση της χρήσης του διαδικτύου δεν οδηγεί αυτόματα Continue reading