My e-Start – официално начало

Електронните услуги като електронното управление и търговия спестяват време и осигуряват значителни ползи за гражданите, правителствата и бизнеса. Това може да включва значителни икономии, по-голяма прозрачност или като цяло по-лесен и удобен начин за управление на административнита задачи.

Нарастващата тенденция на използване на интернет не води автоматично до увеличаване на дигиталните умения. Освен това непрекъснато разширяващият се достъп до интернет води до още по-голяма „дигитална пропаст“. Групите хора в неравностойно положение страдат особено много от нарастващата пропаст и се нуждаят от помощ за придобиване на подходящи умения, необходими за използването на електронни услуги.

My e-Start е двугодишен проект, който ще разработи изключително достъпен онлайн курс и лесна за употреба електронна платформа, адаптирана към специфичните нужди на целевата група, която е особено уязвима за дигиталното изключване, а именно възрастни хора, хора в неравностойно положение с ниско ниво на образование и хора с мигрантски произход.

На 21 октомври 2020 г. партньорите ще се срещнат за първи път и ще предприемат първоначалните стъпки за провеждане на всеобхватни изследвания за идентифициране на най-необходимите компетенции при работа с електронната търговия и услугите за електронно управление.