Наръчник за Обучителя

Ръководството за обучители подпомага интегрирането на онлайн курса My e-Start в сесиите „лице в лице“ (F2F).

То се състои от PDF файл с информация и инструкции и придружаващи PowerPoint слайдове, които могат да се използват по време на F2F учебните сесии.

Всички документи в един ZIP файл

Ръководство за обучители: Основен документ за обучители

Слайдове за обучители – въвеждащо и начално ниво

Слайдове за обучители – Модул 1: Преглед, търсене и намиране на информация

Слайдове за обучители – Модул 2: Безопасност, сигурност и цифрова идентичност

Слайдове за обучители – Модул 3: Електронни услуги – комуникация и помощ

Слайдове за обучители – Модул 4: Онлайн плащания

Слайдове за обучители – Модул 5: Електронно правителство

Слайдове за обучители – Модул 6: Електронна търговия