Резултати от транснационални проучвания

Проектът My e-Start има за цел да предостави на възрастните в неравностойно положение умения, необходими за използване на най-разпространените услуги на електронното правителство и електронната търговия в техните страни, и да им осигури положително (първо) електронно преживяване, както и чувство за цифрово постижение. За да установят потребностите на тази група, партньорите проведоха проучвания във всяка участваща страна (Австрия, България, Кипър, Германия и Обединеното кралство), като взеха предвид различията не само между страните, но и тези в самите тях. Целта на това проучване беше да се установи какви цифрови услуги са налични в страните партньори и как гражданите могат да се възползват от тях.

За повече подробности, моля, разгледайте нашия доклад за изследването.