Наръчник за обучители

Наръчникът за обучители на My e-Start предоставя на обучителите и преподавателите на възрастни ресурси и инструменти, с които да подкрепят своите обучаеми в надграждането на цифровите им умения и използването на My e-Start платформата. Ръководството и придружаващите го слайд декори са достъпни за изтегляне на следните езици:

Ръководството включва преглед на основните цифрови компетенции във всички участващи страни, въведение в най-популярните услуги на електронното правителство и електронната търговия, като същевременно запознава преподавателите с рамката DigiComp и с това как електронният курс отговаря на конкретните области на компетентност, и нива на рамката. Ръководството предоставя подробна помощна структура, която преподавателите могат да използват, за да интегрират онлайн курса в присъствени обучения. Освен уводен урок, за всеки модул има план, който стъпва на смесения подход на обучение – всеки от тях с придружаваща таблица със слайдове. Тези ресурси, рамкови дейности и дискусии помагат на учащите да затвърдят, разширят и осмислят своите знания и умения за онлайн света.

Ако сте преподавател, ще се радваме да чуем мнението Ви за ръководството. Можете да го направите, като попълните неговата анкета: