Το εγχειρίδιο για εκπαιδευτές

Το Εγχειρίδιο My e-Start για Εκπαιδευτές παρέχει σε εκπαιδευτές ενηλίκων πόρους και εργαλεία για την εκπαίδευση και την υποστήριξη ενηλίκων στη χρήση της πλατφόρμας My e-Start και την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων γενικότερα. Το εγχειρίδιο και οι συνοδευτικές διαφάνειες είναι διαθέσιμα για λήψη στις ακόλουθες γλώσσες:

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια επισκόπηση των κύριων ψηφιακών ικανοτήτων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, μια εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ εξοικειώνει επίσης τους εκπαιδευτές με το πλαίσιο DigiComp 2.1 και τον τρόπο με τον οποίο το ηλεκτρονικό μάθημα ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους τομείς ικανοτήτων και επίπεδα τουψηφιακού αυτού πλαισίου. Το εγχειρίδιο παρέχει μια λεπτομερή δομή υποστήριξης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενσωματώσουν το ηλεκτρονικό μάθημα σε δια ζώσης συνεδρίες. Εκτός από ένα εισαγωγικό μάθημα, για κάθε ενότητα υπάρχει ένα σχέδιο μαθήματος που ακολουθεί μια προσέγγιση μικτής μάθησης – το καθένα με ένα συνοδευτικό αρχείο διαφανειών. Αυτοί οι πόροι, οι δραστηριότητες του πλαισίου και οι συζητήσεις βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να ενισχύσουν, να επεκτείνουν και να προβληματιστούν σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για τον διαδικτυακό κόσμο.

Αν είστε εκπαιδευτής/τρια, θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το εγχειρίδιο. Μπορείτε να το κάνετε, συμπληρώνοντας την έρευνά εδώ: