Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης My e-Start είναι διαθέσιμη!

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι η εκπαιδευτική πλατφόρμα My e-Start για εκπαιδευόμενους με χαμηλές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα περιέχει ένα διαδικτυακό μάθημα που διδάσκει ψηφιακές δεξιότητες σε απλή γλώσσα – ειδικά προσαρμοσμένο στην ομάδα-στόχο που κινδυνεύει ιδιαίτερα από τον ψηφιακό αποκλεισμό.

Ένα σύνολο μαθησιακών ενοτήτων που περιλαμβάνουν διαδραστικά στοιχεία, βήμα προς βήμα μαθησιακές δραστηριότητες και ενημερωτικά βίντεο σας περιμένουν!

Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής ή την πλοήγηση στην πλατφόρμα, μη διστάσετε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο μαθήματός που δημιουργήσαμε.

Το ηλεκτρονικό μάθημα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά και Γερμανικά. Παρέχει πληροφορίες ανά χώρα για: Βουλγαρία, Αυστρία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.