Διακρατικά ερευνητικά αποτελέσματα

Το έργο My e-Start έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους μειονεκτούντες ενήλικες με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση των πιο συνηθισμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού εμπορίου στις χώρες-εταίρους, και να τους εξασφαλίσει μια θετική (πρώτη) ηλεκτρονική εμπειρία, καθώς και μια αίσθηση ψηφιακού επιτεύγματος. Προκειμένου να καθοριστούν οι ανάγκες της ομάδας αυτής, οι εταίροι οργανισμοί διεξήγαγαν έρευνα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο), λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των χωρών, αλλά και εντός των ίδιων των χωρών. Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να προσδιορίσει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στις χώρες εταίρους και πώς οι πολίτες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην έκθεση της έρευνάς μας.