My e-Start Онлайн курс

 

Платформата за обучение My e-Start за учащи се с ниска компютърна грамотност е свободно достъпна онлайн.

В платформата можете да получите достъп до онлайн курс, който преподава цифрови умения на лесен за разбиране език.

Курсът се състои от набор от учебни модули, включващи интерактивни елементи, учебни дейности стъпка по стъпка, както и информативни видеоклипове.

 

Ако имате нужда от помощ при регистрацията или навигацията в платформата, разгледайте ръководството за курса: