Мy e-Start платформата е онлайн

„С гордост съобщаваме, че платформата за обучение My e-Start, предназначена за обучаеми с ниска степен на компютърна грамотност, вече е свободно достъпна онлайн.

Платформата съдържа и онлайн курс, който преподава цифрови умения на лесен за разбиране език – специално пригоден за целевата група, която е особено застрашена от цифрово изключване.

Очаква ви набор от учебни модули, които включват интерактивни елементи, леки и последователни учебни дейности, както и информативни видеоклипове!“

Ако имате нужда от помощ за процеса на регистрация или за навигацията в платформата, не се колебайте да се консултирате с нашето ръководство за курса.

Електронният курс е достъпен на следните езици: английски, български, немски и гръцки. Той предоставя специфична информация за: Кипър, България, Австрия, Германия и Обединеното кралство.