Συνέδριο με twist

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το My e-Start συνεργάστηκε με άλλα ευρωπαϊκά έργα και τοπικές πρωτοβουλίες του Γκέτινγκεν για το τελικό συνέδριό του. Αλλά δεν επρόκειτο να είναι ένα συνέδριο με τη συμβατική έννοια. Μέρος της εκδήλωσης ήταν μια έκθεση στην οποία όλα τα έργα παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια ενός προϊόντος ή αντικειμένου που συνόψιζε την κεντρική ουσία του έργου.
Στο My e-Start, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να μαστορέψουν λίγο για να κατασκευάσουν μια γέφυρα στο ψηφιακό χάσμα για τους δύο φίλους μας, τον Γιάννη και τη Νάνσυ.